LIV og NYE VEJE

Liv og Nye Veje
Nu går vi i gang med at udvikle Liv og Nye Veje til og omkring Nissum Fjord. Nissum Fjord Netværket har fået penge til et projekt: Oplevelsesøkonomisk Branding - et projekt der skal sætte kød på det skellet som Nissum Fjord Netværket har fået etableret i form af stier, oplysningstavler, opholdspladser og shelters.

Der skal skabes liv på de nye veje rundt om Nissum Fjord. Liv som gæster kan blive del af på egen hånd og på guidede ture.

Man skal vide, hvad man kan opleve inden for NATUR, KULTUR og KUNST - omkring fjorden. Man skal vide hvor man kan overnatte, spise, købe ind til sine ture. Man skal vide hvor man kan se og måske købe kunst og kunsthåndværk, man skal kunne se hvor man kan få kulturoplevelser.
Vi skal have fat i alt det der rør sig omkring fjorden, i en fælles markedsføring. Det skal give både besøgende og beboere et overblik over hvad man kan når man bor eller besøger Nissum Fjord.

Alle er velkommen til at være med.
Hvis I har lyst at udbyde aktiviteter omkring Nissum Fjord.
Hvis I har et overnatningssted, et besøgssted med forretning, et sted hvor man kan spise.
Hvis I vil være Guides
Hvis I vil være frivillige


Nissum Fjord Rundt - Foldere og Informationstavler
En folder viser vejen rundt, og hele vejen rundt om Nissum Fjord står en række flotte informationstavler. Du kan udprinte folderen og info tavlerne ved at gå ind under kort og info - i fanen til venstre.

Projekt Nye Veje
Nissum Fjord Netværket har i partnerskab med Lemvig og Holstebro Kommune gennemført Projekt Nye Veje til Nissum Fjord. Projektet har fået støtte fra Grønne Partnerskaber, Friluftsrådet, og de Lokale Aktions Grupper LAG Holstebro, LAG Lemvig, samt LAG Vestjylland. Holstebro og Lemvig Kommuner bistod og bistår stadig netværkets arbejde med teknisk hjælp.

Tilknyttet fil:  pdf  Vandretursfolder (4850 KB)